Historie

Matr. nr. 4 a Melby Aarby sogn
”Sigridshøj”

1724:
Morten Madsen.
Niels Andersen, afstod gården frivillig.
1740:
Matz Christophersen.
Afstod garden formedelst alderdom og skrøbelighed.
1777:
Niels Madsen søn af forrige ejer.
Frasat formedelst slet husholdning fattigdom.
1780:
Morten Jensen født ca.år 1754, gift med Kirsten, Niels’s datter født ca. år1757
Ingen indfæstning.
1809:

sigridshoj-jordbrug-entreprise-gront-arbejde-10

Hans Jørgensen født i Undløse år 1774 – 30.5.1855
Gift med Ane Marie født i Slagelse år 1777 – 23.4.1848.
Ca. 1850:
Martin Andersen død 24-5-1864.
Gift med Marie Jørgensen født ca. 1818
Datter af forrige ejer.
Ca. 1866:
Niels Sophus Holst.
Propritær født ca. 1833.
1898:

sigridshoj-jordbrug-entreprise-gront-arbejde-10

Karen Marie Jensen født år 1860 i Fraude Kærby
Plejedatter af N.S. Holst
1899:
Lars Erichsen født 1854 i Hjæmbæk sogn.
Viet til: Karen Marie Jensen ( forrig ejer )

Til ejendommen er der i Htk.
10 tdr.
6 skp.
¼ alb.
80 tdr. land ager
E. 80.000

1916:

sigridshoj-jordbrug-entreprise-gront-arbejde-10

Otto Joakim Knipchildt født på “Espe” 2.2.1851 — 16.11.1932
Gift den 27.10.1876 med Charlotte Marie Møller født 31.1.1852 død år 1944.
I 1916 købte han Sigridshøj, hvor hans dengang ugifte datter Dagmar boede, indtil gården blev solgt til Valdemar Madsen.
1919:
Valdemar Otto Madsen
Han måtte fraflytte gården p.g.a. dårlig økonomi, han flyttede så lidt længere mod Aarby, nemlig på eejendommen lykkebakken 23, som Grd.Jens Larsen ejede. Valdemar Madsens boede så til leje her nogle år. Han var meget ked af at skulle forlade ”Sigridshøj”, og kaldte derfor ejendommen deroppe for ”Lille Sigridshøj”,som en trøst.
1922:

sigridshoj-jordbrug-entreprise-gront-arbejde-10

Niels Chr. Nielsen 24.4.1878 — 20.10.1938.
Gift med Karen Nielsen født Madsen
Søn, Knud Nielsen, bestyrer gården for sin moder fra 1938 til 1943.
1943:
Gustav Eriksen 27.10.1908 — 6.4.1992
Gift med Eli Eriksen 6.11.1915 — 19.1.2003 datter af Chr. Jensen Svallerup Møllegård.
I 1959 bliver jorden på den nordlige side af Aarby-Melbyvejen solgt fra til Raf. ”Vedol”
1988:

sigridshoj-jordbrug-entreprise-gront-arbejde-10

Svens Eriksen
Bor på Råvangsgården i Hallelev
Søn af forrige ejer
2002:
Rasmus Eriksen
Søn af Svend Eriksen, (glidende generationskifte )
Stine Holst F. Thuesen
Børn: Hjalte Gustav Eriksen, født 2.9.2007, Thue Frøkiær Eriksen født 14.7.2010

Kontaktoplysninger

Telefon: 59 50 40 88
Mobil: 40 92 73 41

Melbygade 7
4400 Kalundborg

Email: sigridshoj@gmail.com
Hjemmeside: www.sigridshøj.dk

CVR: 25358244

» Hent kørselsvejledning til Sigridshøj

Seneste nyt